ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ตรวจศูนย์ประเมินฯ เตรียมต่อใบอนุญาต

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สนพ.นบ.ได้เข้าตรวจสอบศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี เพื่อต่ออายุศูนย์ประเมินฯ

สำหรับการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ได้รับหนังสือรับรองให้เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ครบ 2 ปี ตามกำหนดแล้ว จึงต้องทำการตรวจสอบความพร้อมเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถต่อไปได้

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ หนังสือรับรองจะหมดอายุ


ว้นที่ข่าว : 19/10/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน