ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
*** สพร.8 นครสวรรค์ ประเมินช่างไฟฟ้า ***

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
*** สพร.8  นครสวรรค์ ประเมินช่างไฟฟ้า ***
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ โดยมีนางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผอ. กบุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกาน สพร.8  นครสวรรค์ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ช่างไฟฟ้าในพื้นที่ และผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 18 คน  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...
 

ว้นที่ข่าว : 19/10/2563 14:24:51
ส่งต่อให้เพื่อน