ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ เลิศฤทธิยามาศ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช1 ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ เลิศฤทธิยามาศ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช1 ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)


ว้นที่ข่าว : 3/9/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน