ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 15 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 15 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 28/8/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน