ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
มอบวุฒิบัตร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 3 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ โดยมีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 18 คน (โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า)


ว้นที่ข่าว : 3/9/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน