ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สนพ.นบ. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 4 คน   สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  จำนวน 6 คน แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป รวม 2 สาขา จำนวน 10  คน  เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน

สำหรับขั้นตอนการประเมินฯ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) เซ็นชื่อเข้า-ออก สำนักงานฯ  บริเวณจุดคัดกรอง  เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประเมิน ห้องประเมินฯ เปิดโล่ง มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.50 เมตร นัดเวลาการเข้าประเมินฯ ชั่วโมงละ 2 คน  


ว้นที่ข่าว : 10/8/2563 17:42:07
ส่งต่อให้เพื่อน