ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ตามโครงการ “ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ” จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย


ว้นที่ข่าว : 21/7/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน