ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประเมินไฟฟ้า 12563

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ให้บริการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)                          พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงาน ประกาศให้ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ   มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 แก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานใน สถานประกอบกิจการและองค์กรในภาครัฐ จำนวน 14 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน และ ได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าสู่สังคมยุคใหม่(Newnormal)ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ว้นที่ข่าว : 2/7/2563 17:54:48
ส่งต่อให้เพื่อน