ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ว้นที่ข่าว : 2/7/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน