ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 30 มิ.ย. 63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 คน มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 13 คน ผ่านการประเมินฯ จำนวน 9 คน ให้กับบุคคลทั่วไป และพนักงานบริษัท ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 1/7/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน