ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2)พ.ศ.2557

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 12 มิ.ย.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 ให้กับช่างฝีมือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 ราย แบ่งเป็นสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 14 ราย สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 จำนวน 2 ราย และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 จำนวน 23 ราย โดยยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มีการวัดไข้คัดกรองทุกคนที่เข้าพื้นที่ การสวมหน้ากากอนามัย และจัดพื้นที่บริการโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร


ว้นที่ข่าว : 12/6/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน