ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.6 ขอนแก่น ประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างแอร์

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 11 มิถุนายน 2563  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557   ให้กับผู้ประกอบอาชีพและผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑  จำนวน ๑๑ คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น


ว้นที่ข่าว : 11/6/2563 14:18:19
ส่งต่อให้เพื่อน