ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.20 เชียงราย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน 11 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


ว้นที่ข่าว : 2/6/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน