ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 2 สาขา ดังนี้
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน
2.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 3 คน 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้เข้ารับการประเมินที่มีความชำนาญด้านช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเข้าร่วมให้บริการในแอพพลิเคชั่น "รวมช่าง"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก


ว้นที่ข่าว : 27/5/2563 16:07:23
ส่งต่อให้เพื่อน