ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดรับสมัครช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมอาร์ก ช่างเชื่อมทิก และช่างเชื่อมแม็ก เพื่อเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
เปิดรับสมัครช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมอาร์ก
ช่างเชื่อมทิก และช่างเชื่อมแม็ก เพื่อเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ
จำกัดรุ่นละ 10 คน คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะสมัครรับรองความรู้ความสามารถ

1.ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาที่ต้องการสมัคร
2.วุฒิการศึกษาอย่างน้อย ม.ต้น
3.ประสบการณ์ทำงาน (หน่วยงานเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง)
4.ประสบการณ์ฝึกอบรมทั้งหมดที่มีเอกสารยืนยัน [เช่น วุฒิบัตร เอกสารการยื่นรับรองหลักสูตร]

สามารถสมัครได้ตามลิงค์นี้
http://url.ie/17myo
หรือ QR-Code ด้านล่างนี้


ว้นที่ข่าว : 22/5/2563 11:01:40
ส่งต่อให้เพื่อน