ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ช่างไฟฟ้า

...
...
...
...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พรบ. ส่งเสริมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 13 คน โดยได้ปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันไวรัส Covit-19 ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแจ้งมา

 


ว้นที่ข่าว : 19/5/2563 16:28:46
ส่งต่อให้เพื่อน