ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

📣📣สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่
📌วันที่ 27 เมษายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัทสอาดกรุ๊ป(ร้านซูปเปอร์ชิป)จำกัด เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ พบว่ามีช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลักษณะงานไฟฟ้าภายในอาคารและผ่านการรับรองความรู้ความสามารถแล้วจำนวน 11 คน และได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานตามนโยบาย Safety Thailand ได้แก่ การขอออกสมุดประจำตัว การใช้งานแอป DSD Smart Skill and Services แอปรวมช่าง Fixer Finder และป้ายเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand
📕ข่าว---ขอเชิญประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ช่างฝีมือทุกประเภท มายื่นคำขอจัดทำสมุดประจำตัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (แบบ คร.4) ได้แล้วในเวลาราชการ หรือยื่นคำขอผ่านำช่องทางอีเมล์ 19license@gmail.com
🔍“ต้องการหาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างประปา แต่ไม่อยากออกจากบ้าน จะทำอย่างไร” โหลดแอป “รวมช่าง” ใช้ค้นหาง่าย มีช่างทุกจังหวัดคอยให้บริการ
🌟“อยากรู้ว่าช่างฝีมือคนนี้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถหรือไม่ จะทำอย่างไร” โหลดแอป “DSD Smart Skill and Services” มาใช้กัน สามารถค้นหาผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ หรือผู้ผ่านการรับรองฯ ใช้งานง่าย ใช้สะดวก ช่วยให้นายจ้างตัดสินใจง่าย ลูกจ้างใช้ยืนยันตัวตน ประชาชนทั่วไปใช้งานสะดวก มีความน่าเชื่อถือ


ว้นที่ข่าว : 28/4/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน