ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

🔺การรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร🔺
📣23 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ส่งเสริมสถานประกอบกิจการ นำช่างไฟฟ้าเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่13/2563 จำนวน 7 คน โดยจัดให้มีมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างแบ่งรอบเวลาการประเมินไม่ให้เกิดการแออัดในพื้นที่ Social Distancing เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการประเมินฯ ทุกคน ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถรวมจำนวน 3,089 คน #รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand
🔌ช่างไฟฟ้าที่สนใจสามารถยื่นคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(แบบ คร.10 )ได้ในเวลาราชการ หรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมล์ 19license@gmail.com เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
📌ข่าว--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ชวนสามอาชีพช่างเข้ารับการประเมินฝีมือ สร้างความปลอดภัยต่อสาธารณะ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งจะมีประกาศเพิ่มเติมในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือที่ประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวเตรียมตนเองให้พร้อม โดยขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสมัครเข้ารับการประเมินฯ ตามสาขาที่ท่านประกอบอาชีพ


ว้นที่ข่าว : 23/4/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน