ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 3 สาขา

 


ว้นที่ข่าว : 17/4/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน