ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 12 ธันวาคม2562

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการจำนวน 12 คน ในวันที่ 12 ธันวาคม2562 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 12/12/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน