ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้แก่บุคคลทั่วไปจำนวน 5 รายสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้แก่บุคคลทั่วไปจำนวน 5 ราย

รับรองความรู้ความสามารถ พัทลุง

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงเปิดดำเนินการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงดำเนินการ สอบประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้แก่บุคคลทั่วไปจำนวน 5 ราย


ว้นที่ข่าว : 31/3/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน