ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สระบุรี เดินหน้าประเมินช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​ จำนวน​ 26​ คน​  โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการแพร่ระบาดและการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 


ว้นที่ข่าว : 30/3/2563 10:05:00
ส่งต่อให้เพื่อน