ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

26 มีนาคม 2563 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่🔸เข้าตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 2 แห่ง คือ บ.ฮิพนิมมาน(โรงแรมสะเหน่)​ และโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าโรงแรมทั้งสองแห่งมีช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลักษณะงานไฟฟ้าภายในอาคาร แห่งละ 3 คน ทุกคนผ่านการรับรองความรู้ความสามารถและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถครบทุกคน 🔴 และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand ได้แก่ การใช้งานแอป DSD Smart Skill and Services แอปรวมช่าง Fixer Finder ป้ายเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และสมุดประจำตัว #รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand


ว้นที่ข่าว : 28/3/2563 17:34:58
ส่งต่อให้เพื่อน