ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ตรวจเยี่ยมการจ้างงานช่างไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด – แม่กวง

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

25 มีนาคม 2563 นายสุรัตน์ ปาละนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ♦️นำคณะเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด – แม่กวง โดยนายปฏิญญา เข็มเงิน ผู้จัดการงานอุโมงค์ และนายเกษม เหรียญประชา ผู้จัดการโรงหล่อเซกเมนต์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการสร้าง โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำเพื่อการทำการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการผันน้ำจากเขื่อนแม่งัด สู่เขื่อนแม่กวง ในช่วงฤดูฝน การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายให้กับเครื่องขุดเจาะ การวางระบบความปลอดภัยในการทำงาน และจะได้นำมาปรับใช้กับการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 🇹🇭🇹🇭


ว้นที่ข่าว : 28/3/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน