ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ร้อยเอ็ดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

ร้อยเอ็ดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน มีผู้ผ่าน 9 คน ไม่เข้าประเมิน 1 คน


ว้นที่ข่าว : 26/3/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน