ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า (19-3-2563)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

สพร. 19 ชม. ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ส่งเสริมสถานประกอบกิจการ นำช่างไฟฟ้าเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 💠19 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 12/2563 จำนวน 10 คน โดยมีมาตรการคัดกรอง ป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19 ได้แก่ ตรวจอุณหภูมิ ใช้หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด และแบ่งการประเมินเป็นสองรอบเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในพื้นที่ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการประเมินฯ ทุกคน ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถรวมจำนวน 3,082 คน #รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand


ว้นที่ข่าว : 20/3/2563 15:48:27
ส่งต่อให้เพื่อน