ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รวมจำนวน 20 คน ทั้งนี้หากสถานประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ท่านใดสนใจขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนดฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...


ว้นที่ข่าว : 12/3/2563 15:41:07
ส่งต่อให้เพื่อน