ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่ 2)     พ.ศ. 2557 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

          1. บริษัท ไปป์เทค จำกัด

          2. บริษัท ไมท์ตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

          3. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ทีแม็ควีล

 


ว้นที่ข่าว : 5/3/2563 12:01:16
ส่งต่อให้เพื่อน