ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่าวไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
 วันนี้(5 ก.พ.2563) นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รวม 12 คน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ได้เชิญผู้ประเมินฯจำนวน 3 ท่าน คือ
1.นายพงศกร  รักษาพล   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
2.นายณัฎฐพงศ์  ศิโรโรจน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
3.นายโกสีย์  ดำเนินผล  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

ว้นที่ข่าว : 7/2/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน