ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.8 นครสวรรค์ รับรองความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
*** สพร.8 นครสวรรค์ รับรองความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้า *** 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ เกณฑ์ วิธีการ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งกระทรวงแรงงาน กำหนดให้เฉพาะ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และดำเนินการประเมินฯ จำนวน 9 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...

ว้นที่ข่าว : 6/2/2563 15:59:00
ส่งต่อให้เพื่อน