ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การให้ความรู้สถานประกอบกิจการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

        เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ  เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เรื่อง คุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถแก่พนักงานของสถานประกอบกิจการ   ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

        1. บริษัท จตุรเจริญชัย  จำกัด

         2. บริษัท คิ้วเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

         3. บริษัท เวสเทิร์นพาร์ท อินเตอร์แมค จำกัด


ว้นที่ข่าว : 6/2/2563 14:10:06
ส่งต่อให้เพื่อน