ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.หนองบัว สร้างความ ปลอดภัยสู่สถานประกอบการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

เมื้อวันจันทร์ที่  27  มกราคม  2563  นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานหนองบัวลำภู มอบหมายเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริม   การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก่สถานประกอบการ

ณ บริษัท ไนซ์แอพพาเรล (จำกัด) สาขาหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 28/1/2563 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน