ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
จัดประเมินความรู้ความสามารถ ภายใต้โครงการพัฒนาช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือ การพัฒนาช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และบุคคลทั่วไป จำนวน 19 ราย 


ว้นที่ข่าว : 24/12/2562 14:27:44
ส่งต่อให้เพื่อน