ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและพนักงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เพื่อให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ )พ.ศ.2557


ว้นที่ข่าว : 18/12/2562 10:30:57
ส่งต่อให้เพื่อน