ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เรื่อง การจ้างงานช่างไฟฟ้า(11-12-62)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่เข้าวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เรื่อง การจ้างงานสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ทีมเจ้าหน้าที่ สพร.19ชม. เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ เป็นภารกิจการตรวจพิเศษ(เวลาประมาณ 13.30น.) ณ โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม บริเวณลานประเสริฐแลนด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท ฤทธา จำกัด Site TB-EEC เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand เนื่องจากบริษัทกำลังรับสมัครช่างไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการดังกล่าว จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของช่างไฟฟ้าที่ทำงานภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่ามีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน เป็นผู้ได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถแล้ว ส่วนการรับสมัครช่างไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้น บริษัทยินดีร่วมมือกับ สพร.19ชม. ในการคัดกรองช่างไฟฟ้าที่เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเข้าทำงานต่อไปสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ทีมเจ้าหน้าที่ สพร.19ชม. เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ เป็นภารกิจการตรวจพิเศษ(เวลาประมาณ 13.30น.) ณ โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม บริเวณลานประเสริฐแลนด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท ฤทธา จำกัด Site TB-EEC เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand เนื่องจากบริษัทกำลังรับสมัครช่างไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการดังกล่าว จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของช่างไฟฟ้าที่ทำงานภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่ามีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน เป็นผู้ได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถแล้ว ส่วนการรับสมัครช่างไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้น บริษัทยินดีร่วมมือกับ สพร.19ชม. ในการคัดกรองช่างไฟฟ้าที่เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเข้าทำงานต่อไป


ว้นที่ข่าว : 17/12/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน