ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
*** สพร.8 นครสวรรค์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ***

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
*** สพร.8 นครสวรรค์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร *** 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ ถุงทอง ผอ.กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงานช่างซ่อมบำรุงบริษัท เอกชัยดิสทริบริวชั่น และผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ เกณฑ์ วิธีการ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งกระทรวงแรงงาน กำหนดให้เฉพาะ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และดำเนินการประเมินฯ จำนวน 10 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...

ว้นที่ข่าว : 12/12/2562 15:37:59
ส่งต่อให้เพื่อน