ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 26/11/2562

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีทักษะและความรู้ในการทำงานที่ปลอดภัย ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย
📢 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3/2563 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 12 คน นายสุรัตน์ ปาละนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้กล่าวให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ในครั้งนี้เป็นกระบวนการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล(สัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี นายธีรโรจน์ แสงปัญญา นายเสกสรร แม่นยำ และอนุชิต อินทำ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ทำหน้าที่ผู้ประเมิน ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,990 คน


ว้นที่ข่าว : 4/12/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน