ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

พัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม ประเมิน ความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามดำเนินการประเมินความรู้

ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้แรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถถูกต้องตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งกำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะและต้องดำเนินการโดย ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งครั้งนี้มีแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานทั่วไป และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าจากส่วนราชการ รวมจำนวน 25 คน ดำเนินการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 10/11/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน