ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนง.หนองบัว สร้างความปลอดภัยสู่สถานประกอบการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

วันอังคารที่ 29  ตุลาคม 2562. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู นายประทีป นุ่นชื่น มอบหมายเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก่สถานประกอบการ ณ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาหนองบัวลำภู)

ตั้งอยู่ที่ ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 30/10/2562 14:31:34
ส่งต่อให้เพื่อน