ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ตรวจศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าตรวจศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ประเมินในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีนายวันชัย ยิ้มปราณี ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ การตรวจครั้งนี้พบว่าภายในศูนย์ประเมินฯ ได้จัดเตรียมสถานที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 241018 ต่อ 10109

 

ว้นที่ข่าว : 3/10/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน