ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.หนองบัวลำภู สร้างความปลอดภัยสู่สถานประกอบการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

นายประทีป นุ่นชื่น มอบหมายเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก่สถานประกอบการ ณ กลุ่มบริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาหนองบัวลำภู) 

ตั้งอยู่ที่ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 2/9/2562 13:02:14
ส่งต่อให้เพื่อน