ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า ในสปก. อ.ฝาง

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand ในวันนี้ออกตรวจสถานประกอบกิจการในอำเภอฝาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus สาขาฝาง) มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 5 คน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ 1 คน อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 4 คน


ว้นที่ข่าว : 22/8/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน