ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.9 พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองผล นำคณะเจ้าหน้าที่ คณะทำงานตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บริษัท พิษณุโลก ยูไนเต็ด จำกัด
2.บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
3.บริษัท เบฟโปรเอเชีย จำกัด
ผลการตรวจสถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่ง ได้ปฏิบัติการด้านช่างไฟฟ้า มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว้นที่ข่าว : 21/6/2562 20:57:54
ส่งต่อให้เพื่อน