ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

 


ว้นที่ข่าว : 25/5/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน