ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน โดยเชิญผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย นายเสกสรรค์  แม่นยำ (สพร. 19 เชียงใหม่) นายสุเทพ ผูกรักษ์ (สพร. 19 เชียงใหม่) นายอดิศร  ฐิติธรรมรัตน์ (วิทยาลัยการอาชีพฝาง)  เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานไปพร้อมกัน  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,828 คน


ว้นที่ข่าว : 29/5/2562 1:01:55
ส่งต่อให้เพื่อน