ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจ้างงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand ในวันนี้ออกตรวจสถานประกอบกิจการในอำเภอจอมทอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาจอมทอง) มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน มีผู้ได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถจำนวน 1 คน อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 3 คน และร้านชยากรการไฟฟ้า จอมทอง มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ  ผลจากการตรวจในครั้งนี้ สถานประกอบกิจการให้ความสนใจในเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับกลุ่มช่างไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (SUPER WORKER) ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 26/5/2562 23:01:08
ส่งต่อให้เพื่อน