ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

...
...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ​มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ซึ่งผู้ผ่านการประเมินดังกล่าว จะได้หนังสือรับรองฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นการการันตีฝีมือสร้างความเชื่อมั่นแก่นายจ้างได้ 

 


ว้นที่ข่าว : 24/5/2562 11:56:40
ส่งต่อให้เพื่อน