ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไป จำนวน 14คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ซึ่งผู้ผ่านการประเมินดังกล่าว จะได้หนังสือรับรองฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นการการันตีฝีมือสร้างความเชื่อมั่นแก่นายจ้างได้


ว้นที่ข่าว : 13/5/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน