ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สกลนคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

                วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สนพ.สกลนคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้สมัครขอเข้าประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 10 คน ณ สนพ.สกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/3/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน