ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการด้านช่างไฟฟ้า เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า พัทลุง

...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการด้านช่างไฟฟ้า  เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557  
 เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2562  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  โดยฝ่ายทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการด้านช่างไฟฟ้า  เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557 โดยมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด  15  คน  ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  (Central  of  Licensed  Occupation  Assessment  Center)  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

ว้นที่ข่าว : 11/3/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน